Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ден: 03.02.2023

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“.

Период на провеждане: 13 – 17 март 2023 г в сградата на НЦРРЗ – зала 225.

Основни тема на курса ще бъдат:
Радиационни аварии. Медицинска готовност и реакция.
Биологочни и здравни ефекти от излагането на радиация.
Управление на локални радиационни последствия и радиоактивно замърсяване.
Запознаване с десет радиационни инцидента и хронология на приложените мерки.
Психологични ефекти при дълго излагане на радиация и настъпващи увреждания.
Йодна прифилактика.

Лицата, които биха желали да кандидатстват, заявяват това писмено от чрез попълване на рагистрационен файл-бланка и изпращането му до n.chobanova@ncrrp.org

НЦРРЗ организира курс на тема „Защита на сгради от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки“

Период: 27.03 – 31.03 2023 г.
Място на провеждане: ул. „Св. Георги Софийски“ 3, 1606 София, България, сграда 7, в двора на ВМА

Основни теми на курса:

Радонът– социален и медицински проблем;
Източници на радон в околната среда;
Здравни ефекти от облъчване с радон;
Радон и основни стандарти за безопасност;
Принципи на уредите за измерване на радон.Изисквания към измерванията;
Технически изисквания на сградите за защита от радон в България;
Фактори, контролиращи радон в сгради. Демонстрация с модел;
Пасивни и активни мерки в съществуващи сгради;
Нови сгради – измервания и решения;
Специфични сгради – училища, детски градини, санаториуми;
Примери с реални сгради;
Вентилационни системи – видове и тяхното прилагане;
Курсова задача за самостоятелна работа.

Изтеглете брошура с допълнителна информация.

Желаещите да заемат участие в курса трябва да се регистрират чрез попълване на форма за участие на следния адрес: https://form.jotform.com/230301505393344