Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Учебни програми

Учебна програма за специалност „Медицинска радиологична физика“

Учебна програма за специалност „Радиационна хигиена“ – медици

Учебна програма за специалност „Радиационна хигиена“ (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите)

Учебна програма за специалност „Радиационна хигиена“ (за инспектори по обществено здраве)

Учебна програма за специалността „Радиобиология“ – медици

Учебна програма по „Радиобиология“ (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство)