Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. „Радиационна медицина“

Лабораторията е единственото диагностично, консултативно и организационно-методично звено по превантивна радиационна медицина и проблемите на радиационната патология в България.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

ДИСЕРТАЦИИ