Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Моля последвайте съответния линк:

Министерство на здравеопазването (МЗ)

Агенция за ядрено регулиране (АЯР)

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Министерство на образованието и науката  (МОН)

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Българско ядрено дружество (БЯД)

Българска асоциация по радиология (БАР)

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП-РАО)

Европейска комисия (ЕК)

Световна здравна организация (СЗО)

International Atomic Energy Agency (IAEA)

IAEA, Radiation Protection of Patiens (RPOP)

Euratum Syplay Agency (Europa)

International Radiation Protection Association (IRPA)

Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, Русия 

 Low Radiation International Network (LOWRAD)  

Международна система за ядрена информация на МААЕ – INIS

Българско сдружение по радиобиология и радиационна защита  – БСРРЗ