Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Направление „Научно-учебна, административно-правна и стопанска дейност“

СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Началник сектор Административни и стопански дейности:

GSM0878 124 310; факс: +359 2 8621059

e-mail: g.petkova@ncrrp.org


СЕКТОР „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

Главен счетоводител:
Елена Бояджиева

Тел: +359 2 862 33 14; Факс: +359 2 8621059 
Е-mail: e.boyadjieva@ncrrp.org

Банкова сметка на НЦРРЗ:
IBAN: BG10BNBG96613100151001
BIC: BNBGBGSD
БНБ, ЦУ


СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРАВНА ДЕЙНОСТ“

Ръководител сектор „Управление на човешките ресурси и правна дейност“:

Тел: +359 2 953 33 52; Факс: +359 2 8621059
Е-mail: v.nikolova@ncrrp.org