Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

Трето Национално проучване на лъчевото натоварване на пациентите в рентгенологията

  • Проучването има за цел актуализиране на диагностичните референтни нива в радиологията. Извършва се в съответствие с изискванията на Наредба № 30 на МЗ/2005 г. и Директиви Евратом и 2013/59 на Съвета на Европа.

„Изграждане на система за дозиметричен одит и програми за дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“ (2018-2019 г.) – проект по програмата за техническа помощ на МААЕ

„Новости в технологиите за образна диагностика“ – докторски изследователски проект на МААЕ Е2.40.19; 

„Укрепване на техническите възможности на страните членки при радиационна защита в медицината“ –  регионален проект RER 9/132 на МААЕ; 

„Укрепване на радиационната защита на пациента и контрол на медицинското облъчване“, регионален проект RER 9/093 на МААЕ; 

Study on European Population Doses From Medical Exposure (Dose Datamed 2), финансиран от Европейската комисия;

„Рак на простатата – диагноза, прогноза, лечение, оценка на лечебните резултати и усложнения“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от научен колектив от СБАЛО – София, Болница „Лозенец“- София и НЦРРЗ;