Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КАРИЕРИ

„Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) – София търси кандидати за свободните позиции за: физик в Лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“ (РЗМО).

Лабораторията разработва и прилага методики за измерване и оценка на дозата на пациента и за контрол и осигуряване на качеството с фокус в рентгеновата диагностика; а също така в лъчелечението и в нуклеарната медицина; извършва  национални проучвания за облъчване на пациентите при медицински изследвания с йонизиращи лъчения; осъществява обучение на докторанти и специализанти по медицинска радиологична физика и радиационна хигиена, както и специализирани курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството в медицинската радиология; разработва нормативни документи, стандарти и методики в областта на радиационната защита в медицината; участва в национални и международни проекти и научни мероприятия в областта; извършва дозиметрични измерванията под акредитация по ISO 17020 на Органа за контрол от вида А в НЦРРЗ.

Изисквания към кандидата:

  1. Висше образование с образователна степен бакалавър или магистър
  2. Специалност: медицинска физика, физика, инженерна физика, медицинска техника, метрология, рентгенов лаборант, медицински лаборант или сходни специалности
  3. Познания в областта на радиационната защита, или дозиметрия ще се считат за предимство
  4. Липса на противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения
  5. Владеене на английски език – добро работно ниво: писмено и говоримо ще се счита за предимство

Лични качества: лоялност, коректност, умение за работи в екип

Желание за непрекъснато усъвършенстване на специализираните познания в областта.

Предлагат се отлични условия на труд и на професионална квалификация, както и:.

– работа на пълен работен ден, след категоризация за работа в среда на йонизиращи лъчения работния ден става 7-часов, с удължен платен годишен отпуск.

– предоставя се уникалната възможност за професионално и академично развитие, с инвестиране и в продължаващо обучение с лектори водещи учени и експерти по медицинска физика от България и чужбина.

Кратка професионална автобиография в европейски формат: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae

и мотивационно писмо се подават на е-мейл: ncrrp@ncrrp.org, a.dimov@ncrrp.org

Конфиденциалността на информация, предоставена от кандидатите е гарантирана!

Ще контактуваме само с избрани кандидати.
Краен срок за кандидатстване:
Месторабота: София

Зав. Лаборатория „РЗМО“ мед. физик-експерт А. Димов, тел. 0886 948 235,

Е-мейл: www.ncrrp.org,  a.dimov@ncrrp.org

НЦРРЗ обявява свободно работно място в лаборатория “СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЛЪЧВАНЕ И РАДИАЦИОННИ ЕКСПЕРТИЗИ“ на длъжност физик със следните изисквания към кандидата:

1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Бакалавър“ по инженерна или обща физика

2. Професионален опит: не се изисква стаж по специалността при постъпване на кадри до 28 години.

3. Компютърна грамотност: (MS Word, Excel, Internet).

4. Владеене на английски език е предимство.

5. Комуникативност, дисциплинираност, умение за работа в екип и с нормативни документи.

Необходими документи: Автобиография – европейски формат, копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ или „Балалавър“ по физика.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.