Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Специализирано обучение за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ

Съществена част от дейността на отдел „Научно-учебен“ е провеждането на специализирано обучение по радиационна защита за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на специалисти с медицинско и немедицинско образование. Това е в съгласие с условията на издадената на НЦРРЗ лицензия през 2007 г. и нейното подновяване от 2017 г. ( Серия СО № 5253 от 06.07.2017 г.; важи до 10.07.2022 г.)

Курсовете са за първоначално и поддържащо обучение. 

Началник-отдел:
доц. д-р Нина Чобанова, д. м.

Тел. +359 2 862 60 36 
GSM: 0878 124 358
E-mail: n.chobanova@ncrrp.org; info@ncrrp.org

Декларация граждански договори

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ГРАФИК НА КУРСОВЕ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ