Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КОНТАКТИ

АДРЕС:
Адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7
E-mail за връчване на съoбщения и призовки: ncrrp@ncrrp.org


Направление: НАУЧНО-УЧЕБНА, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Сектор АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЛОВОДСТВО
Тел. +359 2 862 11 23; Факс: +359 2 862 10 59;
Е-mail: ncrrp@ncrrp.org


Сектор БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Тел. +359 2 862 33 14; GSM: 0878 124 319
Е-mail: e.boyadjieva@ncrrp.org


Сектор УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРАВНА ДЕЙНОСТ
Тел. +359 2 953 33 52;
Е-mail: v.nikolova@ncrrp.org


Отдел НАУЧНО-УЧЕБЕН
Е-mail:
n.chobanova@ncrrp.org  

– специализирано обучение за правоспособност с ИЙЛ
Тел. +359 2 862 60 36;
Е-mail: info@ncrrp.org;

 – следдипломно обучение
Тел. +359 2 862 60 36;
Е-mail:sdo@ncrrp.org


Направление: РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Лаборатория РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ
Тел: +359 2 953 17 33; Факс: +359 2 8626036;
E-mail:rzmo@ncrrp.org 

Лаборатория ДОЗИМЕТРИЧНО КАЛИБРИРАНЕ
Тел: +359 2 954 98 75; Факс: +359 2 8621059; GSM: 0878 124 305
E-mail: tcetco@ncrrp.org


Лаборатория ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ
GSM: 0878 124 288

Лаборатория МОНИТОРИНГ НА ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Тел: +359 2 953 35 08; GSM: 0878 124 361
Е-mail: r.totzeva@ncrrp.org


Лаборатория СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЛЪЧВАНЕ И РАДИАЦИОННИ ЕКСПЕРТИ
Тел.: +359 2 953 35 08; Факс: +359 2 8621059; GSM: 0879 590 552
Е-mail: b.kunovska@ncrrp.org


Направление: ДЪРЖАВЕН ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Отдел ДЪРЖАВЕН ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
Тел. +359 2 962 39 54; GSM: 0878 124 206
Е-mail: 
y.sidzhimova@ncrrp.org

Сектор „Национални обекти и насочен контрол“
GSM: 0878 124 271; Е-mail: s.savchev@ncrrp.org


Направление: РАДИАЦИОННА МЕДИЦИНА И РАДИОБИОЛОГИЯ

Отдел РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ И МЕД.ОСИГУРЯВАНЕ
Лаборатория РАДИАЦИОННА МЕДИЦИНА

GSM: 0878 124 320
Е-mail: ipeyankov@gmail.com

Лаборатория КБИХ
Тел: +359 2 951 58 75; GSM: 0878 124 309 
Е-mail: i.guleva@ncrrp.org


Отдел РАДИОБИОЛОГИЯ
Тел. +359 2 953 15 96; GSM: 0878 124 339 
Е-mail: r.hristova@ncrrp.org


Регистратура:

Тел: +359 2 951 58 75; Факс: +359 2 951 58 94
Е-
mail: registry@ncrrp.org

ФОРМА ЗА КОНТАКТ: