Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Регистратура:

Тел: +359 2 951 58 75; Факс: +359 2 951 58 94
Е-
mail: registry@ncrrp.org

Важна информация във връзка с обслужване на клиентите ни !!!

От м.май, НЦРРЗ преминава към електронно изпращане на фактури. 
Моля клиентите, които ползват услугите ни, да изпращат имейл адрес за получаване на фактури и БУЛСТАТ на следния имейл: d.dimitrova@ncrrp.org

Заявление за извършване на медицински преглед

Карта медицински преглед

Извадка от Тарифа на таксите – код 18, 19, 20, 21 и последващи от Приложение № 3 към чл. 29в

Банкова сметка на НЦРРЗ

Декларация предоставяне на лични данни

Извадки от българското законодателство, цитирани в декларацията