Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

  • Осъществяване на пряк медицински контрол върху здравното състояние на професионално облъчените лица в България;
  • Диагностика, консултации и лечение на професионално експонирани лица;
  • Провеждане на профилактични прегледи от специалисти по вътрешни болести, радиобиология, хирургия, неврология, офталмология, гастроентерология и акушерство и гинекология;
  • Медицинско осигуряване при радиационни аварии;
  • Поддържа постоянна аварийна готовност;
  • Обучение по специалностите радиобиология и радиационна хигиена;
  • Обучение на медицинските екипи за спешната помощ и специализираните медицински екипи, участващи в отстраняване на последици от радиационни аварии;
  • Поддържа регистър на диспансерно наблюдаваните лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения, на лица, участвали в радиационни инциденти, на трайно и временно противопоказаните за работа, както и на лъчевоувредени пациенти;
  • Лабораторията извършва консултации и изследвания на лица, които не са професионално ангажирани в среда на йонизиращи лъчения, но по една или друга причина имат съмнение, че са получили дозово натоварване.