Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за АД „доцент“

Кандидат: гл. ас. Росица Каменова Михайлова-Тоцева-, д.м.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Радиационна хигиена“
Лаборатория: „Мониторинг и облъчване на населението“

Научно жури в състав:
проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д. м. н. (вътрешен)
доц. д-р Нина Атанасова Чобанова, д. м. (вътрешен)
доц. Росица Петрова Христова, д. м. (вътрешен)
доц. Кремена Георгиева Иванова д. м. (вътрешен)
проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д. м. (външен)
проф. д-р Митко Георгиев Аляков, д.м. (външен)
доц. Димитър Василев Тонев, д.ф. (външен)

Резервни членове:
доц. д-р Жана Николаева Джунова- Великав, д. м. (вътрешен)
проф. д-р Николай Василев Мънчев, д.м.н. (външен)

Съгласно Заповед № НУ-07-28/13.09.2018 г., второто заседание на Научното жури се състоя на 27.09.2018 г. в зала № 105 на НЦРРЗ.

Рецензия – 1
Рецензия – 2
Становище – 1
Становище – 2
Становище – 3
Становище – 4
Становище – 5