Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги

  • Издаване на здравно заключение за съгласуване площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение
  • Становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения