Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратура

УСЛУГИ

Сектор вътрешна дозиметрия е Сектор 2 от Органа за Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация, според БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и извършва следните услуги на физически и юредически лица:

  • Постъпване на изкуствени, излъчващи гама – кванти радионуклиди в организма на персонал и население на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения по параметър на обхвата: активност на изкуствени, излъчващи гама-кванти радионуклиди в човешкия организъм, чрез целотелесен брояч;
  • Определяне на очакваните ефективни дози;
  • Други измервания на радиационни параметри.

АПАРАТУРА:

  • Стационарен целотелесен брояч от сканиращ тип, работещ в геометрия легло;
  • Мобилен целотелесен брояч от стационарен тип, работещ в геометрия стол за измервания на терен.

Заявка за дозимитричен контрол – Сектор 2