Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дисертации

Разработвана дисертация от инж. физик Бистра Куновска на тема „Оценка на облъчване на българското население от радон в жилищни сгради“. Научен ръководител: доц. Кремена Иванова, дм.

Публична защита на дисертационен труд на тема:
„Уранодобивна промишленост в България – съществуващо облъчване и риск за населението“
Дата: 09.03.2016 г.
Дисертант: гл. ас. Кремена Георгиева Иванова
Научен ръководител: гл. ас. инж. -физик Виктор Бадулин