Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

„Радиационна обработка на храни – технология, законодателство, безопасност“: Сб. с научни докл. по безопасност на храни, София, 2012; Състав: гл. ас. Цветелин Црънчев, Милена Иванова, Анастасия Терзиева, Милена Ташева – София: Български фокален център, 2012, 20 с. 

Tsrunchev, Ts.; Boshnakova, N. Ivanova, M. Terzieva, A. Todorova, A. Safety of Irradiated Foods and the Role of the Official Control, Tenth National Conference on Biomedical Physics and Engineering with international participation: Physical Factors and Environment, Sofia, 16 – 18 October 2008, с. 38 – 40 

Терзиева Ан., Иванова М., Црънчев Ц., Обретенчев Д., „Радиационна технология за обработка на различни брашна с цел дезинсекция“, VIII Национален конгрес по хранене, Варна, 17 – 19 май 2007, с. 112 – 113

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ:

Облъчените храни – въпроси и отговори
Облъчените храни – регламентация
Облъчените храни – добра производствена практика, законодателство, стандарти