Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услуги и апаратури

УСЛУГИ: 

1. Извършват се пускови и периодични изпитвания на радиологична апаратура на базата на сключени договори съгласно изискванията на Наредба № 30 на МЗ;

2. Разработване на типични дози при рентгенови изследвания, съгласно изискванията на Наредба № 30 на МЗ;

3. Изготвят се експертни мнения и становища.

Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.   

АПАРАТУРА: 

Лаборатория РЗМО разполага с мобилна измервателна апаратура за дозиметрия, измерване параметрите на рентгеновите уредби, фантоми и тестови обекти за оценка на качеството на диагностичните образи при всички методи за рентгенова диагностика.

Извършва се и термолуминесцентна дозиметрия с автоматичен термолуминесцентен анализатор PCL 3 (Fimel, Франция).

Извадка от Тарифа за таксите – кодове 01, 02, 03, 06, 08, 20 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в
Регистър на издадените удостоверения за извършване на дейности за изпитване на медицинска радиологична апаратура по Наредба № 30 на МЗ от 30.10.2010 г.
Заявка за контрол, сектор 5