Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информационни материали

МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

Информация за пациентите

Какво трябва да знаем, когато ни предстои рентгеново изследване?
Какви са рисковете при медицинско облъчване на деца?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои зъбна снимка?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои нуклеарномедицинско изследване?

Информация за медицинските специалисти

10 златни правила: Радиационна защита на персонала при скопия
Риск от кожни изгаряния при интервенционални процедури
Дози на пациентите при рентгенография
Изисквания към денталните рентгенови уредби за секторни графии

Постери за рентгеновите отделения

Информационен постер за предупреждение при бременност
Какво трябва да знаем за рентгеновите изследвания?
Какво трябва да знаем за нуклеарномедицинските изследвания?
Какво трябва да знаем, когато ни предстои зъбна снимка?
Носи ли риск лъчелечението?