Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проекти

Основни дейности по проекта:

  • мониторинг и оценка на здравното състояние на 300 работещи в среда на йонизираща радиация от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
  • изследване на имунния статус на група лица, работещи в среда на йонизираща радиация от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
  • изследване и оценка на радиозащитните възможности на организма при лица работещи в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.