Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дисертации

Публична лекция на тема:
„Комуникация на радиационния риск, предизвикателства и възможни решения“
2015 г.доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м.  

ОНС „ДОКТОР“  Дисертационен труд на тема:
„Медицинско осигуряване при радиационен и ядрен тероризъм“ 
2012 г.Дисертант: гл. ас. д-р Жана Джунова
Научен ръководител: