Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

1. Извършват се специализирани лабораторни изследвания по Държавен здравен контрол:

  • за издаване на разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • диспансерно наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения от гр. София и Софийска област;
  • на рискови групи работници от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. Извършва клинико-химични изследвания по медицински показания с цел уточняване на здравния статус на лицата;

3. Провежда анализ на клетъчния и хуморалния имунитет на лица с по-високо дозово натоварване, на консултативни и често боледуващи пациенти;

4. Изработва и поддържа контролна група за сравнение на провежданите изследвания.