Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Услиги и апаратура

Апаратура:

  • Филмова дозиметрична система – атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3726/18.12.2001г.
  • Филмови дозиметри тип В3М и дозиметрични филми AGFA;
  • Денситометри тип X-Rite 301;
  • Система за фотохимична обработка на филми;
  • Термолуминесцентна дозиметрична система – атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3727/18.12.2001г.;
  • Термолуминесцентни детектори тип MTS-N;
  • Термолуминесцентен четец за дозиметри RADOS RE2000 TLD Reader;
  • Стационарен целотелесен брояч от сканиращ тип, работещ в геометрия легло;
  • Мобилен целотелесен брояч от стационарен тип, работещ в геометри          стол за измервания на терен;

Договор за извършване на контрол на професионално облъчване