Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информационна поддръжка на сайта на НЦРРЗ/Библиотека на НЦРРЗ/Регистър на научна дейност

Регистърът за научната дейност в Република България съдържа подробна информация за научните организации, висшите училища, учените и научните изследвания. В него се публикува информация за обявени конкурси за научни изследвания, за приоритетите в областта на науката, за ресурсите, получени от научните организации и висшите училища в подкрепа на научните изследвания.

Регистърът предоставя информация за анализ на състоянието на научната дейност за определяне на научните и технологичните индикатори, за мониторинг на участието в национални и международни програми за научни изследвания и развитие. Той може да се използва за намиране на партньори за съвместни научни изследвания.

За да се запознаете със съдържанието на Регистъра за научната дейност в Република България в частта му, съдържаща информация за НЦРРЗ, проследете следния линк:                  

https://cris.nacid.bg/public/organization-preview/112

Удостоверение за пререгистрация в Регистъра за научната дейност в Република България

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

  • в-к „Форум медикус“
  • сп. „Рентгенология и радиология“
  • сп. „Хранително-вкусова промишленост“
  • сп. „Бюджетно счетоводство“
  • сп. „Медицинская радиология и радиационная безопасность“
  • сп. „Лекарска практика“
  • Journal of Radiation Protection Dosimetry
  • Journal of Radiological Protection
  • Radiation Protection Dosimetry
  • Radiаtion Protection Journal