Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЦРРЗ обявява конкурс за главен асистент по медицина със специалност „Медицинска радиологична физика“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност „Медицинска радиологична физика“ – един, за нуждите на лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Обн. ДВ, бр.90 от 27 октомври 2023 г.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *