Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“

НЦРРЗ организира курс за „Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна готовност“.

Период на провеждане: 13 – 17 март 2023 г в сградата на НЦРРЗ – зала 225.

Основни тема на курса ще бъдат:
Радиационни аварии. Медицинска готовност и реакция.
Биологочни и здравни ефекти от излагането на радиация.
Управление на локални радиационни последствия и радиоактивно замърсяване.
Запознаване с десет радиационни инцидента и хронология на приложените мерки.
Психологични ефекти при дълго излагане на радиация и настъпващи увреждания.
Йодна прифилактика.

Лицата, които биха желали да кандидатстват, заявяват това писмено от чрез попълване на рагистрационен файл-бланка и изпращането му до n.chobanova@ncrrp.org