Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Месец: август 2022

Обявление за конкурс на основание чл. 17, ал. 1 на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

На основание чл. 17, ал. 1 на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Националният център по радиобиология и радиационна защита обявява една бройка по медицинска радиологична физика за лица с придобита професионална квалификация в областта на физическите и инженерните науки, работещи в системата на здравеопазването, финансирана от държавата, на трудов договор с НЦРРЗ. Начало на специализацията до 31.03.2023 г.

Лицата, които биха желали да кандидатстват, заявяват това писмено от 25.08.2022 г. до 10.09.2022 г.  в деловодството на НЦРРЗ – гр. София, ул. Г. Софийски №3, стая 105.