Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаборатория Дозиметричен контрол, сектор „Дозиметрия на външното облъчване“

ДЕЙНОСТ:

  • Персонална дозиметрия на външното облъчване чрез филмова и   термолуминисцентна дозиметрични системи;
  • Национален дозиметричен регистър;
  • Дозиметрични измервания при радиационни инциденти.

Завеждащ лаборатория: гл. ас. Орлин Стоянов 
Зам.-завеждащ лаборатория: ас. Анна Загорска – физик
a.zagorska@ncrrp.org тел: +359 2 862 32 14     
Даниела Драганова – физик 
Йорданка Петрова – рентгенов лаборант
Мариана Друмева – химик
Кристина Николова – физик
Цвете Паскалева – химик
Полина Арсова – физик

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ и АПАРАТУРА