Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информационни материали

Десет точки на ефективна противорадонна превенция
РАДОН – поддържайте ниски нива на радон в сградата
РАДОН – качество на въздуха в помещенията (IAQ)
РАДОН – национален план за действие

Пловеждане на контрол на нивата на радон в училищни сгради и детски градини, в които децата и подрастващите прекарват по-голяма част от времето си в община София-град. Формулиране на мерки за предотвратяване на експозицията на радон.

 Регионален курс с международно участие

София, 13 – 17.10.2014 г.

Курсът „Разработване и прилагане на национални програми за контрол върху облъчването на населението вследствие на радон“ беше открит на 13.10.2014 г. от проф. Радостина Георгиева, д.м.н. – директор на НЦРРЗ и от Тревор Джон Боал – ръководител от МААЕ.

По време на семинара участниците бяха запознати с новите изисквания за намаляване на облъчването от радон в сгради и със задълженията на страните да имат национални планове за действие за справяне с дългосрочните рискове от облъчването с радон.

Основни теми на курса бяха:
Определяне на национални референтни нива на концентрацията на радон;

Комуникационни стратегии, свързани с: информираността на населението и на строителните инженери и архитекти относно строителни стандарти и насоки и др.

На курса всеки участник представи презентация за изготвянето и прилагането на национална програма и план за намаляването на вредното въздействие на радон върху населението. От българска страна Кремена Иванова – завеждащ Инспекция към НЦРРЗ, запозна участниците с Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.

Семинарът завърши с дискусия, водена от Иван Виденович – МААЕ, и предложения за план на работа през 2015 г. по регионален проект „Установяване на засилен подход към контрола на облъчването на населението от радон“.