Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Лаб. Индивидуален дозиметричен контрол

Лаборатория „ИДК“ осъществява индивидуален дозиметричен контрол на лица, работещи с източници на йонизиращи лъчения (професионално облъчвани лица), съгласно изискванията на Наредбата за радиационна защита и Наредба №32 от 7.11.2005г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения. Контролът се осъществява чрез Органът за контрол от вид А – Сектор 1 (външно облъчване) и Сектор 2 (вътрешно облъчване).

От 01.10.2022г. НЦРРЗ променя вида на договора за ИДК моля, изпращайте новият вариант на договора!

Договор за извършване на контрол на професионално облъчване

Допълнително споразумение

Началник отдел „ИДК:
Милена Иванова
Тел. 0878 124 288

Ръководител на Сектор 1 на ОК А
Даниела Драганова
Тел. 0879 590 553

Ръководител на Сектор 2 на ОК А
Цветелин Црънчев
Тел. 0878 124 305.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ И АПАРАТУРА