Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информационна поддръжка/Библиотека/Регистър на научна дейност

Регистър за научната дейност в Република България


Регистърът за научната дейност в Република България съдържа подробна информация за научните организации, висшите училища, учените и научните изследвания. В него се публикува информация за обявени конкурси за научни изследвания, за приоритетите в областта на науката, за ресурсите, получени от научните организации и висшите училища в подкрепа на научните изследвания.

Периодични издания
• в-к „Форум медикус“
• сп. „Рентгенология и радиология“
• сп. „Хранително-вкусова промишленост“
• сп. „Бюджетно счетоводство“
• сп. „Медицинская радиология и радиационная безопасность“
• сп. „Лекарска практика“
• Journal of Radiation Protection Dosimetry
• Journal of Radiological Protection
• Radiation Protection Dosimetry
• Radiation Protection Journal

Удостоверение за пререгистрация в Регистъра за научната дейност в Република България