Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

График на курсовете

ПЛАН-ПРОГРАМА
на курсовете за специализирано обучение през първо тримесечие на 2020г.

ДатиСпециализиран курс заМясто на провежданеЗала
20-21.01.2020Немедицински
специалисти –  І група 
НЦРРЗЗала 225
Начало:8.30ч
27-28.01.2020Поддържащо обучение
за медицински
специалисти в
лъчелечение –  I група
НЦРРЗЗала 225
Начало:08.30
03-05.02.2020Отговорници по
радиационна защита, ръководители на обекти и техните заместници
 в медицината – ІI група  
НЦРРЗЗала 225
Начало:08.30
10-11.02.2020Рентгенови лаборанти
– I група
НЦРРЗЗала 225
Начало:08.30
05.03.2020 Поддържащо обучение
за немедицински
специалисти – I група 
НЦРРЗЗала 225
Начало:08.30
23 -24.03.2020 Лекари – рентгенолози 
– I група 
НЦРРЗЗала 225
Начало:08.30

За въпроси и уточнения: +359 2 862 60 36;
Нели Радованова: 0878 124 357 (организатор);
Гергина Стоянчова: 0878 124 284 (секретар)
доц. д-р Нина Чобанова: 0878 124 358 (зав. отдел Научно-учебен)