Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЧЕСТВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА НЦРРЗ (17.10.2023 г.)

На 17 октомври 2023 г. в Централният военен клуб се проведе юбилейно честване на 60-годишнина на Националният център по радиобиология и радиационна защита.

В събитието взеха участие проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването, доц. д-р Ангел Кунчев, главен  държавен здравен инспектор, проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи, проф. д-р Ива Христова, директор на Национален център по заразни и паразитни болести, г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, МЗ, г-н Цанско Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, инж. Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА „Българска служба по акредитация“, проф. д-р Димитър Тонев, директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, доц. д-р Светослав Георгиев, директор Геологически институт на БАН, инж. Светослав Михайлов – Управител на „Екоинженеринг – РМ” ЕООД, представители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,  ДП РАО,  АЯР и други гости от Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и други организации и ведомства. Събитието беше уважено от бивши колеги, както и контрагенти, с които центърът има дългогодишни взаимоотношения.

В официалната част на събитието, доц. д-р Жана Джунова, директор на НЦРРЗ представи историята и настоящето развитие на центъра.

 Да бъдем модерен, компетентен орган в областта на общественото здраве с фокус в радиационната защита, изпълняващ отговорно своите задачи и ползващ се с доверие и признание на национално и международно ниво – това е нашата визия за бъдещето!

Бяха изказани благодарности към тези, които ни подкрепиха в организиране и осъществяване на събитието, както и към всички бивши и настоящи колеги допринесли НЦРРЗ да бъде и да остане днес и утре!