Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“

Националният център по радиобиология и радиационна защита – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Радиобиология“ – един, към професионално направление „Радиационна медицина и радиобиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Георги Софийски № 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 028621059. Об.ДВ, бр. 21/12.03.2024 г.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *