Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Национален център по радиобиология и радиационна защита обявява вакантно работно място за физик в лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“.

Национален център по радиобиология и радиационна защита обявява вакантно работно място за физик в лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“.

Изисквания към кандидата:

  • професионална квалификация – физик/инженер физик
  • образование – висше-магистър или бакалавър
  • препоръчително – специалност по медицинска физика
  • владеене на английски език – добро работно ниво
  • лични качества – лоялност, коректност, умения за работа в екип
  • опит и интерес в областта на IT е предимство

Мотивационно писмо и професионална автобиография в европейски формат се подават на e-mail adimov_sl@yahoo.com

Краен срок за подаване на документи 10.12.2021г

Конфиденциалността на информацията, предоставена от кандидатите е гарантирана.

За повече информация: зав. лаб. „Радиационна защита при медицинско облъчване“

мед. физ. експерт А. Димов тел. 0886948235; a.dimov@ncrrp.org